Sağlık ve Güvenlik Planı

Yapı üretimi sürecinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerinin belirlenip bunların noksansız ve bilinçli bir şekilde uygulanması için, bu konuda nelerin ne zaman ve nasıl yapılacağının önceden belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle, daha inşaata başlanmadan önce bu konuda ayrıntılı bir planlamanın yapılması gerekmektedir. Ayrıca böyle bir planlama çalışmasının yapılması, işverenin isteğine de bırakılmamış olup, 23.12.2003 Tarihinde yayımlanmış bulunan “Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği” nde, inşaatına başlanılacak bir yapı henüz proje aşamasındayken sağlık ve güvenlik planının hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;

  • Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
  • Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,
  • Radyasyon içeren çalışmalarda,
  • Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
  • Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
  • Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
  • Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
  • Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,
  • Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,
  • Riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanır.