Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle Avrupa Birliği ne üye ülkelerde çalışanların sağlığına yönelik hizmetlerin düzenlenmesi önemle ele alınmakta ve bu hizmet ekibi içinde İş Sağlığı Hemşiresinin önemli rolü vurgulanmaktadır.

Peki, TOROS Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ nin İşyeri Hemşiresi Hizmetleri Nelerdir?

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olur
  • Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder, sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve fizik muayeneye yardımcı olur
  • İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder
  • Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması için çalışır; çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve kontrolüne katılır.
  • Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır
  • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır, gerekli kayıtları tutar,
  • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır, gerekli kayıtları tutar,
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde işyeri hekimine yardımcı olur
  • İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır.