İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimlerinde, çalışanlara karşılaşacakları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak amaçlanır.

15 Mayıs 2013 Tarihli, 28648 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe Göre Az Tehlikeli Sınıftaki İş Yerlerinde Çalışanlara Toplam 8 Saat, Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Çalışanlara 12 Saat ve Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Çalışanlara 16 Saat Aşağıda Belirtilen Konularda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Merkezimizce Verilmektedir. Eğitim Konuları;

1. Genel konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım

3. Teknik konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma

" Alınan Eğitimlerin Az Tehlikeli Sınıfta 3 Yılda Bir, Tehlikeli Sınıfta 2 Yılda Bir, Çok Tehlikeli Sınıfta Yılda Bir Yenilenmesi Gerekmektedir. "