İŞ SAĞLIĞI

İş Sağlığı Nedir?

İş Sağlığı Nedir?

İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.

İş Yeri Düzeni, Temizlik ve Bakımı :

İşyerinin iyi bir biçimde düzenlenmesinin o iş yerinde çalışanların moral gücünü yükselttiği, aynı zamanda iş verimini arttırdığı ve çoğu iş kazalarını önlediği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bir iş yerinin tertip ve düzeninin iyi olması ve bu durumun sürekli kalmasını sağlayıcı bir plan ve program bulunmalıdır. Bunun için düzensizliği yaratan neden ve koşullar giderilmeli, belirli bir düzen kurulmalı, sonra da bu düzenin devamı günlük takip ve kontroller ile temin edilmelidir.

Bir iş yerinde temizlik ve düzen, iş kazalarının çoğunu engelleyen önemli bir faktördür. Kurulu düzenin ve amaçlanan temizliğin yeterli ve devamlı olması yapılacak rutin çalışma ve kontroller ile mümkün olabilir. Günlük çalışmalarla düzen ve temizliğin sağlanmış olması morali yükseltir, verimi artırır, iş ve işçi sağlığı açısından pozitif etkileri vardır.

Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Meslek Hastalıkları

Çalışanların işyeri ortamının olumsuz etkilerinden kaynaklı oluşabilecek olası sağlık sorunlarının erken tanılanması ve müdahale edilmesi amacıyla periyodik sağlık taramaları İş Güvenliği Kültürünün temel prensiplerinden olan proaktif (öncül) yaklaşımın en iyi örneklerinden biri olarak değerlendirilir. Çalışanların olası meslek hastalıklarını erken tespit edebilme kolaylığı sağlayarak çalışan sağlığı ve iş kayıpları en aza indirmek periyodik sağlık taramalarıyla mümkündür.

İş sağlığını olumsuz yönde etkileyen bazı faktörler;

 • Gereğinden fazla sıcak ve nemli ortamlarda veya kirli havada çalışmak.
 • Yetersiz ışıklandırma.
 • Fazla gürültü.
 • Tozlu ortam.
 • Kullanılan malzemelerden kaynaklı kimyasal ve biyolojik risk etmenleri.
 • Bedeni, gözü ve(ya) kulağı yoğun olarak yoran işler.
 • Çalışma tempoları.
 • Ara verme imkanlarının az olması.
 • Gece işi veya vardiya işler.
 • Ağır çalışma şartları.
 • İşyeri atmosferinin kötü olması ve iş stresine sebebiyet verebilecek bütün olumsuz etkenler.
 • Çalışma ortamı, sosyal alanlar ve yemekhane hijyenini sağlayamamak
 • Çalışanın görev tanımlamasının yapılmamış olması.
 • İşverenin aşırı baskısı sonucu stres oluşumu.