İŞ KAZALARININ HUKUKSAL TAKİBİ

İnsanlar günlük yaşam içerisinde kendi sağlıklarını ve hatta yaşamlarını
tehlikeye sokan işlerde çalışmakta ve günün koşullarına göre gerekli
koruma önlemlerini alma çabası içerisine girmektedirler. Çalışma yaşamı
içerisinde çok çeşitli riskler bulunmaktadır. Ancak, bunların arasında yer
alan iş kazalarının ayrı bir önemi bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin
bir sorun olarak ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi şüphesiz
ki iş kazalarıdır. Bizler Toros OSGB olarak , çalışanların ve işverenlerin iş kazalarından doğan sorumluluklarını
hukuki yönlerini, Yargıtay içtihatları doğrultusunda analiz ederek hukuk Danışmanlarımız vasıtası ile haklarını savunmaktayız.
 
Böyle bir olayla karşılaşıldığı durumlarda bizimle irtibata geçmekten kaçınmayınız.