Hakkımızda

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak ve bu konuda dünya genelinde kötü karneye sahip olan ülkemizin istatistiklerini düzeltmek amacıyla hazırladığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun 30.06.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilmesiyle bu hizmetleri kurumsal bir yapıyla verebilecek olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri(OSGB) firmaları arasına 17.02.2013 tarihinde ilgili bakanlıktan yetki belgemizi alarak dahil olduk.

BTC(Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı) ve Türkiye Jokey Kulübü(TJK)nün tüm Türkiye’deki iş sağlığı ile ilgili hizmetlerini başarıyla yerine getirmiş ve ülke genelinde çeşitli firmaların tarama – portör tetkiklerini yapmış olan, 8 yıldır faaliyetteki PGD Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti ile 10 yıldır iş sağlığı konusunda çalışmakta olan DR.S. Cumhur Güler ve yine 10 yıldır iş sağlığı konusunda çalışmış olan DR.A. Erciyes TEZCAN ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı / Maden Mühendisi Fatih ARDIÇ öncülüğünde kurulan firmamız Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde yeni yapılan müstakil binasında hizmet vermektedir.

Misyonumuz T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaygınlaştırmayı hedeflediği iş sağlığı ve güvenliği kültürünü, yıllardır bu konuda oluşmuş olan bilgi birikimimiz ve profesyonel bir kadroyla desteklemek, ülkemizdeki çalışan nüfusun işe bağlı meslek hastalıkları ve iş kazaları konusunda minimum kayıpla iş yaşamına devam edebilmesi için payımıza düşeni yerine getirmektir.

Vizyonumuz öncelikle bulunduğumuz şehir olan Mersin ve sınır komşusu illerde süratle büyümek, sonrasın da şubeleşme ile diğer illerde de işverenleri ve çalışanlarını kaliteli hizmetimizle buluşturmaktır.