Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması (SEVESO) konusunda danışmanlık hizmetimiz başlamıştır.

30 ARALIK 2013 PAZARTESİ RESMİ GAZETE SAYI : 28867

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN

AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;

Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazalarınönlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.

Danışmanlık hizmeti süresince 30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacak ve AB uyumu dikkate alınacaktır..  Bu kapsamda yapacağımız işler:

 Kantitatif Risk Değerlendirme Çalışmasının Yapılması ( Sayısal tabanlı bilimsel metotlarla yapılan risk değerlendirme metodolojisi)

 Güvenlik Yönetim Sistemi’nin Oluşturulması (Mevcut yönetim sistemlerine entegrasyon) 

a. Tehlikeli Kimyasalların Sınıflandırılması ve Bu Kimyasalların Miktarı 

b. Kimyasal Maruziyetin Değerlendirilmesi 

c. Patlayıcı Ortamlar ve Bu Ortamların Kalıcılığı, Patlayıcı Ortam Sınıflandırması ve Bu Alanlarda Kullanılacak Ekipmanların Uygunluğu 

d. Proses İçindeki Tehlikeli Ekipmanların Belirlenmesi Ve Gruplandırılması 

e. Proses Tehlikeleri ile Proses Ekipmanlarının ve/veya Enstrümanlarının Karşılıklı Etkileşimleri 

f. Proses Enstrümanlarının ve Acil Durum Kapatma Sistemlerinin Güvenilirlik Değerlendirmesi ve Sertifikasyonu 

g. Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenilirlik Verisi

h. Güvenilirlik Merkezli Gerçekleştirilecek Bakım ve Risk Temelli Kontrol Yöntemleri 

i. Büyük Kaza Senaryolarının Kök Neden ve Sonuç Analizi 

j. Geçmişte Yaşanan Kazalar ve Bu Kazaların Nicel Tekrarlanma Olasılıkları

k. İnsan Hataları ve Güvenilirlik Analizleri

l. BOW-TIE Modelleme

m. Sonuç Modellemesi

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI (BKÖP) HAZIRLANMASI 

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI 

DENETİMLERE NEZARET EDİLMESİ 

Konularını kapsamaktadır.

BİLGİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ